در حال نمایش 3 نتیجه

شناخت مسئلە کرد در ترکیە

قیمت اصلی 258,000 تومان بود.قیمت فعلی 232,000 تومان است.

بزاڤی ناسیۆنالیستیی کورد

قیمت اصلی 368,000 تومان بود.قیمت فعلی 331,000 تومان است.

جمهوری 1946 کردستان

قیمت اصلی 198,500 تومان بود.قیمت فعلی 178,200 تومان است.