در حال نمایش 4 نتیجه

شناخت مسئلە کرد در ترکیە

قیمت اصلی 258,000 تومان بود.قیمت فعلی 232,000 تومان است.

بهار کردی

قیمت اصلی 248,000 تومان بود.قیمت فعلی 223,000 تومان است.

کردها در سوریە

قیمت اصلی 148,000 تومان بود.قیمت فعلی 133,000 تومان است.

منازعه، دموکراتیزاسیون و کردها

قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 268,000 تومان است.